1956

Néhány kordokumentum 1956 őszéről

Néhány évvel ezelőtt egy I. kerületi garázs kipakolása alkalmával jutottam hozzá ezekhez a

kordokumentumokhoz. Ezek korabeli újságok, röplapok, eredeti gépelt szövegek, valamint

kézzel írt napló töredékek. Nem sikerült pontosan beazonosítani, hogy kinek az írásai a

jegyzetek, napló töredékek, illetve az egyéb megsárgult lapok.

Szabó Zoltán: Az 1956-os forradalom.

Az 1956-os forradalomról mindenki sokat hallott már, sok cikk, beszélgetés, film szól az 1989-es rendszerváltás óta az eseményről. Sokszor politikai eszközként is felhasználva azt. Sokan talán nem is igen tudják mi lehetett az események valódi sora, hiszen keveredik az 1989 előtti és utáni felfogás az eseményekről. Az visszaemlékezők is máshogyan mondják el egyéni történeteiket, hiszen saját cselekedeteik visszaigazolását várják hallgatóságuktól. Ennek a cikknek a célja az, hogy kizárólag az események bemutatásával, következtetések levonása nélkül mutassa be az 56-os eseményeket.

Nagy Imre. Életrajzi kronológia

RAINER M. János

Nagy Imre

Életrajzi kronológia